Ontdekt door te maken, gemaakt om te ontdekken.

Bekijk film
Collectie

In mijn atelier ontdek ik door goed te kijken en op ambachtelijke wijze werk te maken. Zo kan ik me optimaal verbinden met het materiaal, de omgeving en de wensen van de opdrachtgever.

Blauwsteen
Blauwsteen Waskom
Springstof
Springstof Waskom
Kieming
Kieming Waskom
Milde herfst
Milde herfst Waskom
Winterzon
Winterzon Waskom
Amazone
Amazone Waskom
Hooghout
Hooghout Waskom
Hemelsporen
Hemelsporen Waskom
Waterdauw
Waterdauw Waskom
Denkbeeld
Blauwsteen
Blauwsteen Waskom
Springstof
Springstof Waskom
Kieming
Kieming Waskom
Milde herfst
Milde herfst Waskom
Winterzon
Winterzon Waskom
Amazone
Amazone Waskom
Hooghout
Hooghout Waskom
Hemelsporen
Hemelsporen Waskom
Waterdauw
Waterdauw Waskom
Denkbeeld
Blauwsteen
Blauwsteen Waskom
Springstof
Springstof Waskom
Kieming
Kieming Waskom
Milde herfst
Milde herfst Waskom
Winterzon
Winterzon Waskom
Amazone
Amazone Waskom
Hooghout
Hooghout Waskom
Hemelsporen
Hemelsporen Waskom
Waterdauw
Waterdauw Waskom
Denkbeeld
Het atelier

Ontdek hoe het materiaal, uw wensen en mijn werkwijze een ruimte nieuw leven inblazen.

Vorm geven aan kleigrond

Atelier Begane Grond is een naamkeuze gebaseerd op mijn omgang met de kleigrond.

Door daar vorm aan te geven op mijn draaischijf ontstaan objecten, veelal objecten met een gebruiksfunctie zoals een waskom of een meubel. Maar er ontstaan ook beelden. Als beeldhouwer maak ik deze om naar te kijken. Door deze benadering betreedt het object de ruimte en de ruimte betreedt op zijn beurt weer het object. Het resultaat is een eenheid van vorm, huid en kleur die alle zintuigen raken.

Een stuk klei centreren.

Een stuk klei centreren.

De vorm openen.

De vorm openen.

Het mechanisme van het optrekken.

Het mechanisme van het optrekken.

Een middelhoge open vorm draaien.

Een middelhoge open vorm draaien.

Afdraaien van leerharde klei (1)

Afdraaien van leerharde klei (1)

Afwerken van leerharde klei (2)

Afwerken van leerharde klei (2)

De bodem afdraaien.

De bodem afdraaien.

Een stuk klei centreren.

Een stuk klei centreren.

De vorm openen.

De vorm openen.

Het mechanisme van het optrekken.

Het mechanisme van het optrekken.

Een middelhoge open vorm draaien.

Een middelhoge open vorm draaien.

Afdraaien van leerharde klei (1)

Afdraaien van leerharde klei (1)

Afwerken van leerharde klei (2)

Afwerken van leerharde klei (2)

De bodem afdraaien.

De bodem afdraaien.

Hoe ik graag werk

U als opdrachtgever wordt uitgenodigd om mee te kijken en keuzes te maken.

Samen doen we iets nieuws. Door een subtiele onderlinge afhankelijkheid tussen object, ruimte en wisselende perspectieven zichtbaar te maken ontstaat een kunstwerk. Vanuit deze invalshoek ontdek ik graag uw wensen en de mogelijkheden die mijn werk kan bieden.

Manifest

Gronden. Begaan zijn en het liefst begaanbaar maken. Ik wens het mezelf en anderen van harte toe om de verbinding te zoeken en te ervaren tussen onszelf en onze omgeving.

Opgaan in je omgeving is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is aandacht van de beschouwer nodig. Tegelijkertijd is je verbonden voelen een stuk lastiger geworden door ingewikkelde productieprocessen.

Het directe contact, waarbij je handen in verbinding staan met je hart/hoofd én met de dingen in huis en daar waar we wonen, zijn we goeddeels kwijtgeraakt. Ik pleit daarom, met mijn werk, voor empathie.

Empathie, iets wat met de hand ontvangen en doorgegeven kan worden. Want materiaal, daar waar onze omgeving uit is opgebouwd, kun je ontmoeten. Een natuurlijke eigenschap van klei bijvoorbeeld is dat ze zeer plastisch is.

Dit ontdekken bij het maken van objecten met mijn handen, geeft uitdagingen maar vooral mogelijkheden. Ik deel ze graag!

Signature